OAJ
 
 
Anslutningsblankett
Alla som arbetar med undervisning och fostran eller som handhar sakkunnig- eller ledningsuppgifter inom undervisningsväsendet kan bli medlemmar i OAJ. Se mera detaljerade medlemskriterier i ifyllnadsanvisningarna.

Den här blanketten används när man första gången ansluter sig som medlem i OAJ. För medlemmar som byter medlemsförening används en annan blankett HÄR.
 
Jag ansluter mig som medlem i OAJ. Samtidigt ansluter jag mig som medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa.
      Beslut om medlemskap i a-kassan postas separat.
 
Föreningsuppgifter
Arbetsgivare (kommun, samkommun, privat samfund):
Annan arbetsgivare:
OAJ:s lokalförening

Förening

MedlemsgruppTidigare förening/förbund eller a-kassa
Anslutningsdatum till föregående förening:
Jag vill att medlemskapet börjar (dd.mm.åååå)
(kan inte vara tidigare än dagens datum)  
Personuppgifter
Personbeteckning:
Efternamn:
Tidigare efternamn:
Förnamn:
Tilltalsnamn:
Hemadress:
Postnummer:
Postanstalt:
Land:
Telefon hem:
Telefon tjänst:
Mobil:
E-post:
Modersmål:
Medborgarskap:
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter överlämnas till en tredje part i marknadsföringssyfte när det gäller medlemsförmåner som OAJ-erbjuder.
Mina adressuppgifter får inte uppdateras via postens adresservice
Utbildning
Examensnivå:
Läroanstalt:
Utexamineringsdatum (uppskattning, dd.mm.åååå)
Lärar- eller barnträdgårdslärarutbildning:
Arbetsplatsuppgifter
Arbetsplats:
Annan arbetsplats:
Anställningen börjar (dd.mm.åååå)
Anställningen slutar (dd.mm.åååå)
 
De som arbetar inom yrkesutbildningen på andra stadiet eller i yrkeshögskola fyller i:
Andra stadiet
Yrkeshögskola
Anställningsuppgifter
Tjänstebenämning:
Typ av anställningsförhållande:
Huvudämne:
Andra ämnen:
Andra ämnen:
Andra ämnen:
Andra ämnen:
Andra ämnen:
Övriga uppgifter:
Övriga uppgifter:
Övriga uppgifter:
Uppbörd av medlemsavgifter
I regel uppbär arbetsgivaren medlemsavgiften till fackföreningen direkt från lönen. Om du exempelvis har flera arbetsgivare inom undervisningssektorn, kan du även välja att själv betala medlemsavgiften.
Arbetsgivaren uppbär fackföreningsavgiften direkt från lönen
Jag vill ha en referensnummerlista hemskickad
otsikko_kaks_jasen
label_kaks_jasen