Jäseneksi voidaan hyväksyä perinteisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien lisäksi myös muita opetus- ja koulutusalalle liittyviä tehtäviä (esim. hallinto, suunnittelu ja tutkimus) hoitavia.

Varhaiskasvatuksen alueella jäsenkelpoisia ovat myös lastentarhanopettajan tehtävissä ja päivähoidon esimiestehtävissä toimivat sosiaalikasvattaja- ja sosionomikoulutuksen (AMK) suorittaneet.

Täyden opettajakelpoisuuden puuttuminen ei ole jäsenyyden este. Myös ulkomaan kansalaiset voidaan hyväksyä jäseniksi.